Aktiviteter denne måneden ...    

 

Klikk her for møteprogrammet (PDF).

Johannes Åpenbaring: Bibeltimer 2024 ...    

 

Med Per Tjøstheim. Klikk her for programmet (PDF).

Bønn    

 


Bønn er en viktig del av menighetens arbeid. Bønnen skaper fortrolighet og kjennskap mellom Gud og mennesker. For å bli nær venn med Jesus, må vi snakke med han og være åpne for hans ord til oss. Klikk her eller på bildet t.v. for å lese mer.