Bønn ...    

 

Bønn er en viktig del av menighetens arbeid. Bønnen skaper fortrolighet og kjennskap mellom Gud og mennesker. Norkirken sin visjon er «Vi vil se stadig flere mennesker bli nære venner av Jesus». For å bli nær venn med Jesus, må vi snakke med han og være åpne for hans ord til oss, gjennom bønn og bibellesning. Bønn er nøkkelen for at Gud skal kunne gi oss de gaver han allerede har lagt klar for oss.


I Norkirken har vi bønnesamlinger. Da lytter vi til Gud, ber for menigheten og menighetens arbeid, og deler andre bønneemner som vi har.

Norkirken tilbyr også forbønn på gudstjenestene sine. Som kristne er vi kalt til å be for hverandre. En forbeder tjener andre i menigheten ved å løfte dem og deres situasjon fram for Gud.

Velkommen til å være med på bønnemøter i Norkirken!

Vi samles på tirsdager kl 10.30 og på onsdager i oddetallsuker kl 20.00.