Styret ...    

 

Styret i Norkirken Sandnes består av Anne Kate Usken, Liv Milvertz, Arnt Egil Rørtvedt og Ola Helgeland, og har det helhetlige ansvar for arbeidet i Norkirken Sandnes.

Lederskap 19 ...    

 

Et åndelig lederskap som leder fellesskapets åndelige liv og utarbeider strategi og hovedlinjer for fellesskapet som samles hovedsakelig på søndagskveld.