Seminar ...    

 

Seminar: Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid
med Øyvind Benestad
24.-25.september 2022
Klikk her for plakat (PDF).

Aktiviteter denne måneden ...    

 

Klikk her for møteprogrammet (PDF).

Bønn    

 


Bønn er en viktig del av menighetens arbeid. Bønnen skaper fortrolighet og kjennskap mellom Gud og mennesker. For å bli nær venn med Jesus, må vi snakke med han og være åpne for hans ord til oss. Klikk her eller på bildet t.v. for å lese mer.