Kambodsja-arbeidet ...     

 

Vår visjon er å lede stadig flere til tro på Jesus, utruste kirkeledere og gi kirka mulighet til å bidra til samfunnsutvikling og fattigdomsbekjempelse. Normisjon som Norkirken er en del av driver et stort og viktig utviklingsarbeid i landet gjennom den lokale kristne utviklingsorganisasjonen ICC. Innen kirkevekst og lederutvikling bygges det opp flotte lokale menighetsnettverk. Som en følge av Pol Pots regime på 70-tallet hvor to millioner mennesker ble drept, blant dem flest intellektuelle, ble landet satt langt tilbake i utvikling. 70 prosent av Kambodsjas 14 millioner innbyggere er under 20 år. 73 prosent av befolkningen over 15 år kan lese i dag. Manglende skolegang er et stort problem.

Normisjons arbeid i Kambodsja ledes av IMI Kirken, Norkirken Sandnes og Normisjon sitt regionskontor i Rogaland. Arbeidet ledes av et hovedstyre med representanter fra hver av de tre partene. De sender også flere kortidsteam til landet.

Om Kambodsja-arbeidet    

 

 

Innholdet under oppdatering ...

Humanitære prosjekter: ...     

 

PARCE:
Målet er å løfte de fattigste. Jordbruk og helse er sentrale områder for arbeidet.
FAST:
Her satses det på samarbeid mellom skole og hjem. Utdannelse er viktig. Mål om å skape større forståelse mellom generasjonene. Gi familiene gode vekstvilkår. Digni (NORAD) er økonomisk støttespiller.
VIDP:
Utvikle landsbyer gjennom menigheter. Landsbyer tilføres ikke penger eller materielle ressurser. Den afrikanske tenkemåten UMOJA (samhørighet) er et sentralt virkemiddel. Norkirken Sandnes støtter prosjektet økonomisk.
iBCDE:
Nytt prosjekt fra 2014. Handler om å gi urbefolkning og minoriteter mulighet for utvikling gjennom skriftspråk. Utvikle samfunn gjennom opplæring i lesing og skriving – utdannelse. Utvikle skriftspråk og demokrati.
History Markers:
Barn og unge skal lage ny historie i Kambodsja. Gir ungdom mulighet til å utdanne seg i hovedstaden eller andre byer. Ungdom bor i trygge omgivelser på internat. Fungerer misjonalt og utdannende.
Nasjonalt ansatte:
Kin Lysom og Seap Sithuon er ansatt av Normisjon for å koordinere besøk fra Norge, men framstår mer og mer som åndelige ledere også. Sithuon er med i ledergruppa for det nasjonale kirkenettverket. Lysom er mentor for studenter fra Gå-Ut Senteret i Hurdal.

Kirkebyggende virksomhet: ...     

 

Ledertrening
startet i 2010. Pr i dag har 1200 ledere fått opplæring to ganger i året. Fjorten provinser er i dag involvert. Treningen skal hjelpe kirkene å nå ut til nye, gjennom evangelisering. Frelse og helbredelse. Fra nå av skal ledelsen av arbeidet ligge på et nasjonalt team.
Evangelisering & Godhetsaksjon:
Team fra Norge. Opp mot 40 personer har deltatt på disse årlige aksjonene. Mange har blitt frelst og mange har blitt helbredet. De senere årene har de nasjonale stått for det meste av ledelsen, og teamene fra Norge har bare hatt støttefunksjoner. Ny aksjon igjen i vinterferien.
Agenda 1:
Samler ledere fra alle Kambodsjas 24 provinser, for å utruste dem til å lede menighetene videre. Månedlig oppfølging.
Impuls:
Imi Kirkens ungdomssatsing skal deles med Kambodsja gjennom en årlig Impuls-konferanse for ungdom.
Nasjonale evangelister:
Gjennom et samarbeid med Troens Bevis i Sarons Dal skal opp mot 200 nasjonale evangelister støttes fra Norge, i en treårs periode. Evangelistene skal utdannes og sendes ut. I løpet av de tre årene skal alle evangelistene stå på egen bein økonomisk, slik at dette kan sies å være et bærekraftig arbeid.

Les mer ...     

 

Du får lese/se mer om arbeidet i Kambodsja her: